توضیحات

چک ‌لیست  اتیسم کودکان 16 تا 31 ماهه

MCHAT-R

این چک‌ لیست توسط والدین، مراقبین، متخصصین و درمانگران برای ارزیابی احتمال وجود اختلال طیف اتیسم در کودکان 16 تا 31 ماهه، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. هدف اولیه این چک لیست افزایش حساسیت به منظور کشف بیشترین تعداد افرادی است که ممکن است مبتلا به اتیسم باشند. بنابراین ممکن است تمامی افرادی که با این تست به عنوان در معرض خطر برای وجود اتیسم تشخیص داده می شوند، مبتلا به اتیسم نباشند ولی این افراد به احتمال زیاد ممکن است به سایر اختلالات رشدی یا تأخیر رشد مبتلا باشند.


نرم افزار چک لیست تعدیل شده برای اوتیسم در نوپایان تجدید نظر شده همراه با پیگیری


نرم افزارهای روان شناسی ( نرم افزارهای روان شناسی )
نرم‌افزار تعدیل شده اتیسم نوپایان M-chat-R
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 30 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

نرم افزار چک لیست تعدیل شده برای اوتیسم در نوپایان تجدید نظر شده همراه با پیگیری موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 209 customer reviews
نرم افزار چک لیست تعدیل شده برای اوتیسم در نوپایان تجدید نظر شده همراه با پیگیری
نرم افزارهای روان شناسی ریال 2,100,000.00
نرم‌افزار تعدیل شده اتیسم نوپایان M-chat-R