توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
-- -- --
-- --

 

آزمون غربالگری مصرف مواد و الکل این مقیاس توسط خانم دکتر هوشیاری و همکاران در سال ۱۴۰۰ اعتباریابی شده است. محتوای پرسشنامه فراوانی مصرف هر ماده و مشکلات همراه با آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 


آزمون غربالگری مصرف مواد و الکل


آزمون های تشخیصی و کلینیکی
آزمون غربالگری مصرف مواد و الکل این مقیاس توسط خانم دکتر هوشیاری و همکاران در سال ۱۴۰۰ اعتباریابی شده است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون غربالگری مصرف مواد و الکل موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 548 customer reviews
آزمون غربالگری مصرف مواد و الکل
آزمون های تشخیصی و کلینیکی ریال 600,000.00
آزمون غربالگری مصرف مواد و الکل این مقیاس توسط خانم دکتر هوشیاری و همکاران در سال ۱۴۰۰ اعتباریابی شده است.