توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
-- 14 4
-- --

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ این پرسشنامه توسط خانم دکتر صبوری در سال ۱۳۹۹ اعتباریابی شده است.


پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ


آزمون های استعداد و توانایی
پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ این پرسشنامه توسط خانم دکتر صبوری در سال ۱۳۹۹ اعتباریابی شده است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 25 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 329 customer reviews
پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ
آزمون های استعداد و توانایی ریال 400,000.00
پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ این پرسشنامه توسط خانم دکتر صبوری در سال ۱۳۹۹ اعتباریابی شده است.