توضیحات

MCMI-IV در مقایسه با نسخۀ قبلی تغییرات محسوسی را در بر می‌گیرد، نسخۀ چهارم MCMI دارای 195 آیتم است که به سنت نسخه‌های پیشین توسط مراجع و با انتخاب یکی از پاسخ‌های بلی یا خیر تکمیل می‌شود. یکی از تغییرات اساسی و چشمگیری که در نسخۀ جدید MCMI ایجاد شده است، افزودن مقیاسی جدید برای سنجش اختلال شخصیت آشفته است، اختلالی که در هیچ یک از نسخه‌های DSM تاکنون نیز نامی از آن ذکر نشده است. بنابراین MCMI-IV، 15 اختلال شخصیت و 10 الگوی بالینی مرتبط با اختلالات محور 1 را اندازه‌گیری می‌کند. 10 اختلال شخصیت بین DSM-5  و MCMI-IV مشترک هستند، اما 5 اختلال شخصیت دیگر در DSM-5 ذکر نشده‌اند، البته دیگر اختلالات شخصیت به جز شخصیت آشفته در نسخه‌های پیشین قبل از DSM-IV در متن اصلی یا ضمیمه ذکر شده بودند، که بعدها از DSM کنار گذاشته شدند، این اختلالات عبارتنداز اختلال شخصیت افسرده ، اختلال شخصیت دیگرآزار، اختلال شخصیت خودآزار و اختلال شخصیت منفی‌گرا.

15 اختلال شخصیتی که توسط MCMI-IV سنجیده می‌شوند در دو طبقه به نام‌های الگوهای بالینی شخصیت و مقیاس‌های آسیب شدید شخصیت قرار می‌گیرند، همچنین نشانگان بالینی نیز در دو طبقه قرار می‌گیرند.

مشکلات شخصیتی طبقه‌بندی شده در الگوهای بالینی شخصیت عبارتنداز: دوری‌گزین، اجتنابی، افسرده، وابسته، نمایشی، آشفته (جدید در MCMI-IV)، خودشیفته، ضداجتماعی، دیگرآزارگر، وسواسی، منفی‌گرا و خودآزارگر.

مقیاس‌های آسیب شدید شخصیت عبارتنداز: اسکیزوتایپال، مرزی و پارانوئید.

مقیاس‌های نشانگان بالینی عبارتنداز: اضطراب تعمیم یافته، جسمانی سازی، طیف دوقطبی، افسردگی مداوم، مصرف الکل، مصرف موادو استرس پس­ضربه.

سه مقیاس نشانگان شدید بالینی عبارتنداز: طیف اسکیزوفرنیا، افسردگی اساسی و هذیانی.

کتابچه آزمون و نرم‌افزار آزمون توسط این مؤسسه منتشر شده و کتاب جامع میلون 4 نیز به زودی منتشر می‌شود.


نرم افزار آزمون میلونMCMI IV – 4


نرم افزارهای روان شناسی
نرم افزار آزمون میلونMCMI IV – 4
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم افزار آزمون میلونMCMI IV – 4 موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 211 customer reviews
نرم افزار آزمون میلونMCMI IV –  4
نرم افزارهای روان شناسی ریال 6,800,000.00
نرم افزار آزمون میلونMCMI IV – 4