توضیحات

MCMI-IV در مقایسه با نسخۀ قبلی تغییرات محسوسی را در بر می‌گیرد، نسخۀ چهارم MCMI دارای 195 آیتم است که به سنت نسخه‌های پیشین توسط مراجع و با انتخاب یکی از پاسخ‌های بلی یا خیر تکمیل می‌شود. یکی از تغییرات اساسی و چشمگیری که در نسخۀ جدید MCMI ایجاد شده است، افزودن مقیاسی جدید برای سنجش اختلال شخصیت آشفته است، اختلالی که در هیچ یک از نسخه‌های DSM تاکنون نیز نامی از آن ذکر نشده است. بنابراین MCMI-IV، 15 اختلال شخصیت و 10 الگوی بالینی مرتبط با اختلالات محور 1 را اندازه‌گیری می‌کند. 10 اختلال شخصیت بین DSM-5  و MCMI-IV مشترک هستند، اما 5 اختلال شخصیت دیگر در DSM-5 ذکر نشده‌اند، البته دیگر اختلالات شخصیت به جز شخصیت آشفته در نسخه‌های پیشین قبل از DSM-IV در متن اصلی یا ضمیمه ذکر شده بودند، که بعدها از DSM کنار گذاشته شدند، این اختلالات عبارتنداز اختلال شخصیت افسرده ، اختلال شخصیت دیگرآزار، اختلال شخصیت خودآزار و اختلال شخصیت منفی‌گرا.

15 اختلال شخصیتی که توسط MCMI-IV سنجیده می‌شوند در دو طبقه به نام‌های الگوهای بالینی شخصیت و مقیاس‌های آسیب شدید شخصیت قرار می‌گیرند، همچنین نشانگان بالینی نیز در دو طبقه قرار می‌گیرند.

مشکلات شخصیتی طبقه‌بندی شده در الگوهای بالینی شخصیت عبارتنداز: دوری‌گزین، اجتنابی، افسرده، وابسته، نمایشی، آشفته (جدید در MCMI-IV)، خودشیفته، ضداجتماعی، دیگرآزارگر، وسواسی، منفی‌گرا و خودآزارگر.

مقیاس‌های آسیب شدید شخصیت عبارتنداز: اسکیزوتایپال، مرزی و پارانوئید.

مقیاس‌های نشانگان بالینی عبارتنداز: اضطراب تعمیم یافته، جسمانی سازی، طیف دوقطبی، افسردگی مداوم، مصرف الکل، مصرف موادو استرس پس­ضربه.

سه مقیاس نشانگان شدید بالینی عبارتنداز: طیف اسکیزوفرنیا، افسردگی اساسی و هذیانی.

کتابچه آزمون و نرم‌افزار آزمون توسط این مؤسسه منتشر شده و کتاب جامع میلون 4 نیز به زودی منتشر می‌شود.


پرسشنامه آزمون بالینی چند محوری میلون4 MCMI IV


کتب منتشر شده
پرسشنامه آزمون بالینی چند محوری میلون4 MCMI IV
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه آزمون بالینی چند محوری میلون4 MCMI IV موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 1020 customer reviews
پرسشنامه آزمون بالینی چند محوری میلون4 MCMI IV
کتب منتشر شده ریال 1,800,000.00
پرسشنامه آزمون بالینی چند محوری میلون4 MCMI IV