توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
-- 70 متفاوت
-- --
--

برای ارزیابی تکامل مهارت‌های ادراک دیداری و شنیداری، هوش، سلامت وضعیت جسمانی، میزان بلوغ هیجانی، سازگاری اجتماعی و نیز سنجش میزان آمادگی دانش‌آموزانی است که برای اولین بار به مدرسه می‌روند. آزمون دارای اعتبار، پایایی و نرم است. 


آمادگی تحصیلی متروپالیتین


آزمون های استعداد و توانایی
برای ارزیابی تکامل مهارت‌های ادراک دیداری و شنیداری، هوش، سلامت وضعیت جسمانی، میزان بلوغ هیجانی، سازگاری اجتماعی و نیز سنجش میزان آمادگی دانش‌آموزانی است که برای اولین بار به مدرسه می‌روند. آزمون دارای اعتبار، پایایی و نرم است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آمادگی تحصیلی متروپالیتین موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 300 customer reviews
آمادگی تحصیلی متروپالیتین
آزمون های استعداد و توانایی ریال 800,000.00
برای ارزیابی تکامل مهارت‌های ادراک دیداری و شنیداری، هوش، سلامت وضعیت جسمانی، میزان بلوغ هیجانی، سازگاری اجتماعی و نیز سنجش میزان آمادگی دانش‌آموزانی است که برای اولین بار به مدرسه می‌روند. آزمون دارای اعتبار، پایایی و نرم است.