فیلم های آموزشی


شما میتوانید کلیه فیلم های آموزشی را به صورت الکترونیک خریداری کنید اما امکان دانلود آنها فعلاً فراهم نیست و باید از طریق پیک در تهران یا پست در شهرستان ها دریافت کنید.
به زودی امکان دانلود فیلم ها فراهم خواهد شد. کلیه فیلم‌ها به زبان‌اصلی و بدون زیرنویس فارسی هستند. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید.

مجموعه‌ای از موسيقی های ريلكسيشن 2 سی دی

{{30000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

رشد زبان - 28 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اسكيزوفرنی ها - 58 دقیقه

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

يادآوری و فراموشی - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

يادگيری، حافظه و سرعت رفتار - 58 دقیقه

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

يادگيری - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

فرايندهای شناختی - 28 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

قضاوت و تصميم‌گيری - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

رفتار مغز - 29 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مغز پاسخ دهنده - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ذهن پنهان و مجزا تقسيم شده - 26 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حل كردن معماهای ذهن - 11 دقیقه

{{40000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خواب و بيداری ذهن - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

كودك در حال رشد - 28 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

علوم عصب‌شناسی - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

روان‌شناسی مرضی - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

طبيعت استرس -58 دقیقه

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سلامت، ذهن و رفتار - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نگاهی به رفتار نابهنجار - 58 دقیقه

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اختلالات خُلقی - 58 دقیقه

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اختلال‌های اضطرابی - 58 دقیقه

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اختلالات روانی عضوی - 58 دقیقه

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اختلالات شخصيت - 58 دقیقه

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اختلالات سوء مصرف مواد - 58 دقیقه

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اختلالات جنسی - 58 دقیقه

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اختلالات رفتاری دوره كودكی - 58 دقیقه

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

روان درمانی ها 1 - 58 دقیقه

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

روان درمانی ها 2 - 28 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

فرهنگ، شخصيت و سلامت روانی - 58 دقیقه

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پيشگيری - 58 دقیقه

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

احساس و ادراك - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

انگيزش و هيجان - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمودن و هوش - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

هوش‌های ذهن - 58 دقیقه

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بالندگی و پيرشدن - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اقتدار موقعيت - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خود - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

كاربرد روان‌شناسی در زندگی - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

روان‌شناسی فرهنگی - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

گذشته، حال و قول وعده - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خلاقيت و بازی - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

رشد ذهن - 27 دقیقه

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال