کتب منتشر شده


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

ویتامین ذهن

{{320000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مبانی و کاربرد درمانی واقعیت مجازی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ارزیابی نوروسایکولوژیک

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه بالینی وکسلر

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اهمال کاری تحصیلی

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

راهنمای کاربردی پرسشنامه شخصیتی MMPI - 2

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بهسازی حافظه کاری (راهنمای مربیان)

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار

{{98000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

قصه های زاقوری (پرورش شناختی کودکان)

{{45000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال