کتب منتشر شده


شما میتوانید کلیه کتب منتشر شده را به صورت الکترونیک خریداری کنید اما امکان دانلود آنها فعلاً فراهم نیست و باید از طریق پیک در تهران یا پست در شهرستان ها دریافت کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید.

10 % تخفیف

ویتامین ذهن

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

مبانی و کاربرد درمانی واقعیت مجازی

{{370000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

ارزیابی نوروسایکولوژیک

{{320000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

حافظه بالینی وکسلر

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

اهمال کاری تحصیلی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

راهنمای کاربردی پرسشنامه شخصیتی MMPI - 2

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف
10 % تخفیف

بهسازی حافظه کاری (راهنمای مربیان)

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

مقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف
10 % تخفیف

قصه های زاقوری (پرورش شناختی کودکان)

{{45000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال