کتب منتشر شده


شما میتوانید کلیه کتب منتشر شده را به صورت الکترونیک خریداری کنید اما امکان دانلود آنها فعلاً فراهم نیست و باید از طریق پیک در تهران یا پست در شهرستان ها دریافت کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید.

پرسشنامه نگرش به سالمندی در جامعه ایرانی

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ویتامین ذهن

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مبانی و کاربرد درمانی واقعیت مجازی

{{370000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ارزیابی نوروسایکولوژیک

{{320000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه بالینی وکسلر

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اهمال کاری تحصیلی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

راهنمای کاربردی پرسشنامه شخصیتی MMPI - 2

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بهسازی حافظه کاری (راهنمای مربیان)

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

قصه های زاقوری (پرورش شناختی کودکان)

{{45000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال