توجه و تمرکز


در این دسته‌بندی 4 بازی،‌ با هدف پرورش، بهسازی توجه و تمرکز شما در اختيارتان قرارگرفته است. انجام این بازی‌ها، علاوه بر اينکه شما را از لذت سرگرمی بهره‌مند می‌کند، توانايی های ذهنی‌تان را نیز افزایش می‌دهد. به علاوه بستر خوبی را برای محک زدن توانایی و استعدادهای شما فراهم می‌کند. با اجرای برنامه‌ريزی شده اين بازی ها، توانمندی های شناختی شما برای بهتر، راحت‌تر و بيشتر يادگرفتن به‌‌طور قابل‌توجهی افزايش خواهد يافت و همچنين آمادگی ذهنی شما برای عملكردهای هوشمندانه زندگی روزمره، تقويت می شود. استفاده از این بازی‌ها برای كليه افرادی كه به هر نحوی نيازمند برخورداری از خدمات توان‌بخشی یا بازتوانی شناختی (ذهنی) هستند به‌سادگی امكان‌پذير است. اجرای این بازی‌ها محدودیت سنی ندارد و به‌هیچ‌وجه موجب استرس (فشار روانی) نمی شود.

{{1| persianNumber}}. عنوان: حافظه صوتی

{{2| persianNumber}}. هدف: حافظه صوتی

{{3| persianNumber}}. محدودیت زمانی: ندارد

{{4| persianNumber}}. امکان اجرای بازی تا: {{30 | persianNumber}} روز

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: تمامی سنین

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: عدد بزرگتر

{{2| persianNumber}}. هدف: عدد بزرگتر

{{3| persianNumber}}. محدودیت زمانی: ندارد

{{4| persianNumber}}. امکان اجرای بازی تا: {{30 | persianNumber}} روز

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: تمامی سنین

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: سنگ کاغذ قیچی

{{2| persianNumber}}. هدف: سنگ کاغذ قیچی

{{3| persianNumber}}. محدودیت زمانی: ندارد

{{4| persianNumber}}. امکان اجرای بازی تا: {{30 | persianNumber}} روز

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: تمامی سنین

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: بازی تشخیص تفاوت ها

{{2| persianNumber}}. هدف: تقویت توجه

{{3| persianNumber}}. محدودیت زمانی: ندارد

{{4| persianNumber}}. امکان اجرای بازی تا: {{30 | persianNumber}} روز

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: تمامی سنین

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

;