سازمان دهی و برنامه ریزی


در این دسته‌بندی 1 بازی،‌ با هدف پرورش، بهسازی و تقویت سازمان دهی و برنامه ریزی شما در اختيارتان قرارگرفته است. انجام این بازی‌ها، علاوه بر اينکه شما را از لذت سرگرمی بهره‌مند می‌کند، توانايی های ذهنی‌تان را نیز افزایش می‌دهد. به علاوه بستر خوبی را برای محک زدن توانایی و استعدادهای شما فراهم می‌کند. با اجرای برنامه‌ريزی شده اين بازی ها، توانمندی های شناختی شما برای بهتر، راحت‌تر و بيشتر يادگرفتن به‌‌طور قابل‌توجهی افزايش خواهد يافت و همچنين آمادگی ذهنی شما برای عملكردهای هوشمندانه زندگی روزمره، تقويت می شود. استفاده از این بازی‌ها برای كليه افرادی كه به هر نحوی نيازمند برخورداری از خدمات توان‌بخشی یا بازتوانی شناختی (ذهنی) هستند به‌سادگی امكان‌پذير است. اجرای این بازی‌ها محدودیت سنی ندارد و به‌هیچ‌وجه موجب استرس (فشار روانی) نمی شود.

;