آزمون های روابط بین فردی


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

برای دانلود فهرست آزمون های سینا- نیمه اول سال 1400; کلیک کنید.

پرسشنامه نگرش به سالمندی در جامعه ایرانی

{{380000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه محبوبيت

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

افکار قالبی درباره ایدز

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون مهارت‌های ارتباطی

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه همسر آزاری

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه سازگاری ازدواج فرم الف و ب

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 47 سوالی

{{280000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس رشد اجتماعی واینلند

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس بلوغ اجتماعی رائو

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه پذیرش اجتماعی

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون تاییدجویی کودکان

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه سنجش سازگاری بل بزرگسالان

{{320000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه سازگاری نوجوانی

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون هوش هیجانی بار– اُن

{{280000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون هوش هیجانی 20سوالی

{{90000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون هیجان خواهی زاکرمن

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون کمرویی

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه شکيبايی

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

{{280000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس خشم بالینی

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه کنترل خشم

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون مقیاس انگیزه تایید

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه فرزند پروری یانگ

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه شیوه‌های فرزند پروری بامریند

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه شیوه های تربیتی والدین

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه خشم اسپیلبرگر

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال