آزمون های روابط بین فردی


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

برای دانلود فهرست آزمون های سینا- نیمه اول 1403; کلیک کنید.

25 % تخفیف

پرسشنامه نگرش به سالمندی در جامعه ایرانی

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه پرخاشگری

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه محبوبيت

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

افکار قالبی درباره ایدز

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون مهارت‌های ارتباطی

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه همسر آزاری

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه سازگاری ازدواج فرم الف و ب

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 47 سوالی

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

مقیاس رشد اجتماعی واینلند

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

مقیاس بلوغ اجتماعی رائو

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه پذیرش اجتماعی

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون تاییدجویی کودکان

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه سنجش سازگاری بل بزرگسالان

{{700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه سازگاری نوجوانی

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون هوش هیجانی بار– اُن

{{550000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون هوش هیجانی 20سوالی

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانی

{{550000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون هیجان خواهی زاکرمن

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون کمرویی

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه شکيبايی

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

مقیاس خشم بالینی

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه کنترل خشم

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون مقیاس انگیزه تایید

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه فرزند پروری یانگ

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه شیوه‌های فرزند پروری بامریند

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه شیوه های تربیتی والدین

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه خشم اسپیلبرگر

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال