آزمون های شخصیتی


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

برای دانلود فهرست آزمون های سینا- نیمه اول 1402; کلیک کنید.

20 % تخفیف

پرسشنامه ادراک خود

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون 16 عامل شخصیت کتل

{{900000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون شخصیتی آیزنک بزرگسالان

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شخصیتی آیزنک فرم کوتاه

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه‌ای برن‌رویتر

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون شخصیتی کالیفرنیا

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شخصیتی نئو فرم کوتاه

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شخصیتی نئو فرم بلند

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شخصیت آ 55 سوالی

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

سنخ نمای مایرز- بریگز (93 سؤالی) فرم ام

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

سنخ نمای شخصیتی مایرز- بریگز (92 سؤالی) فرم جی

{{750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه سنجش حالت های هویت

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه خودپنداره ساراسوات

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون مفهوم خويشتن بک

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس خودپنداره راجرز

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس خودپنداره کودکان

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس سنجش ادراک خویشتن

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس بلوغ عاطفی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون عزت نفس آیزنک

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون عزت نفس پپ

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه خودشناسی

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه خودمختاری

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس کنترل راتر (درونی ـ بیرونی)

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون منبع کنترل تجدید نظر شده

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس خلق و خوی مالهوترا

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف
20 % تخفیف

پرسشنامه ارزشهای شخصیتی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون بررسی ارزشهای آلپورت

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس التزام عملی به اعتقادات مذهبی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف
20 % تخفیف

مقیاس سنجش تغییر

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه هدف در زندگی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه احساس حقارت

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه رجحان زنانگی- مردانگی

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال