آزمون های شخصیتی


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

برای دانلود فهرست آزمون های سینا- نیمه اول 1401; کلیک کنید.

پرسشنامه ادراک خود

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون 16 عامل شخصیت کتل

{{750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان

{{320000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون شخصیتی آیزنک بزرگسالان

{{320000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه شخصیتی آیزنک فرم کوتاه

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه‌ای برن‌رویتر

{{230000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی

{{230000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون شخصیتی کالیفرنیا

{{700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه شخصیتی نئو فرم کوتاه

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه شخصیتی نئو فرم بلند

{{650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه شخصیت آ 55 سوالی

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سنخ نمای مایرز- بریگز (93 سؤالی) فرم ام

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه سنجش حالت های هویت

{{230000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه خودپنداره ساراسوات

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون مفهوم خويشتن بک

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس خودپنداره راجرز

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس خودپنداره کودکان

{{230000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس سنجش ادراک خویشتن

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس بلوغ عاطفی

{{230000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

{{230000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون عزت نفس آیزنک

{{180000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون عزت نفس پپ

{{180000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه خودشناسی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه خودمختاری

{{230000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس کنترل راتر (درونی ـ بیرونی)

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون منبع کنترل تجدید نظر شده

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث

{{230000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس خلق و خوی مالهوترا

{{230000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه ارزشهای شخصیتی

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون بررسی ارزشهای آلپورت

{{330000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس التزام عملی به اعتقادات مذهبی

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس سنجش تغییر

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه هدف در زندگی

{{230000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه احساس حقارت

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه رجحان زنانگی- مردانگی

{{280000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون افسردگی بک

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال