آزمون های شخصیتی


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

20 % تخفیف

آزمون 16 عامل شخصیت کتل

{{480000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون شخصیتی آیزنک بزرگسالان

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شخصیتی آیزنک فرم کوتاه

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه‌ای برن‌رویتر

{{130000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون شخصیتی کالیفرنیا

{{550000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شخصیتی نئو فرم کوتاه

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شخصیتی نئو فرم بلند

{{430000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شخصیت آ 55 سوالی

{{280000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

سنخ نمای مایرز- بریگز (93 سؤالی) فرم ام

{{330000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

سنخ نمای شخصیتی مایرز- بریگز (92 سؤالی) فرم جی

{{430000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه سنجش حالت های هویت

{{160000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه خودپنداره ساراسوات

{{130000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

{{160000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون مفهوم خويشتن بک

{{90000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس خودپنداره راجرز

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس خودپنداره کودکان

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس سنجش ادراک خویشتن

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس بلوغ عاطفی

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

{{130000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون عزت نفس آیزنک

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون عزت نفس پپ

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه خودشناسی

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه خودمختاری

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس کنترل راتر (درونی ـ بیرونی)

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون منبع کنترل تجدید نظر شده

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس خلق و خوی مالهوترا

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف
20 % تخفیف

پرسشنامه ارزشهای شخصیتی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون بررسی ارزشهای آلپورت

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس التزام عملی به اعتقادات مذهبی

{{130000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف
20 % تخفیف

مقیاس سنجش تغییر

{{160000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه هدف در زندگی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه احساس حقارت

{{170000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه رجحان زنانگی- مردانگی

{{170000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال