آزمون های شغلی و سازمانی


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

20 % تخفیف

مقیاس ترجیح شغلی

{{70000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه رفتار هدفمند شغلی

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون انگیزه پیشرفت

{{70000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون رغبت سنج تحصیلی- شغلی

{{85000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه رضایت شغلی دانت

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون رضایت شغلی

{{45000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس استرس شغلی کریشنا

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

{{9000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه قدرت ریسک

{{45000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه روان‌شناسی رانندگی

{{45000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه چابکی سازمانی

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه قدرت رهبری

{{45000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

نگرش سنج کارآفرینی

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال