آزمون های شغلی و سازمانی


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

مقیاس ترجیح شغلی

{{70000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه رفتار هدفمند شغلی

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون انگیزه پیشرفت

{{70000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون رغبت سنج تحصیلی- شغلی

{{70000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه رضایت شغلی دانت

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون رضایت شغلی

{{45000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس استرس شغلی کریشنا

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

{{9000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه قدرت ریسک

{{45000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه روان‌شناسی رانندگی

{{45000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه چابکی سازمانی

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه قدرت رهبری

{{45000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نگرش سنج کارآفرینی

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال