آزمون های شغلی و سازمانی


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

20 % تخفیف

مقیاس ترجیح شغلی

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه رفتار هدفمند شغلی

{{170000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون انگیزه پیشرفت

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون رغبت سنج تحصيلی شغلی هالند

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه رضایت شغلی دانت

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون رضایت شغلی

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس استرس شغلی کریشنا

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه قدرت ريسک

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه روانشناسی رانندگی

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه چابکی سازمانی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه قدرت رهبری

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

نگرش سنج کارآفرینی

{{180000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال