آزمون های شغلی و سازمانی


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون‌های دانلودی، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

برای دانلود فهرست آزمون های سینا- نیمه اول 1403; کلیک کنید.

مقیاس ترجیح شغلی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی

{{550000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه رفتار هدفمند شغلی

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون انگیزه پیشرفت

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون رغبت سنج تحصيلی شغلی هالند

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه رضایت شغلی دانت

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون رضایت شغلی

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس استرس شغلی کریشنا

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه قدرت ريسک

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه روانشناسی رانندگی

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه چابکی سازمانی

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه قدرت رهبری

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نگرش سنج کارآفرینی

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال