آزمون های شخصیتی


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

20 % تخفیف

آزمون 16 عامل شخصیت کتل

{{380000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون شخصیتی آیزنک بزرگسالان

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شخصیتی آیزنک فرم کوتاه

{{40000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه‌ای برن‌رویتر

{{75000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون شخصیتی کالیفرنیا

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شخصیتی نئو فرم کوتاه

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شخصیتی نئو فرم بلند

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شخصیت آ 55 سوالی

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

سنخ نمای مایرز- بریگز (93 سؤالی) فرم ام

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

سنخ نمای شخصیتی مایرز- بریگز (92 سؤالی) فرم جی

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه سنجش حالت های هویت

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه خودپنداره ساراسوات

{{70000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون مفهوم خویشتن بک (SCT)

{{45000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس خودپنداره راجرز

{{30000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس خودپنداره کودکان

{{85000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس سنجش ادراک خویشتن

{{75000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس بلوغ عاطفی

{{75000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

{{65000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون عزت نفس آیزنک

{{45000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون عزت نفس پپ

{{45000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه خودشناسی

{{40000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه خودمختاری

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس کنترل راتر (درونی ـ بیرونی)

{{20000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون منبع کنترل تجدید نظر شده

{{35000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس خلق و خوی مالهوترا

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف
20 % تخفیف

پرسشنامه ارزشهای شخصیتی

{{90000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون بررسی ارزشهای آلپورت

{{125000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس التزام عملی به اعتقادات مذهبی

{{70000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف
20 % تخفیف

مقیاس سنجش تغییر

{{95000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه هدف در زندگی

{{90000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه احساس حقارت

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه رجحان زنانگی- مردانگی

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال