پرسشنامه تفکر خلاق


معرفی آزمون

پرسشنامه تفکر خلاق

هرگاه قدرت تصمیم‌گیری و مهارت حل مسئله را تلفیق کنیم به ویژگی تفکر خلاق دست می‌یابیم. قدرت تفکر آفریننده و خلاق، نوجوان را قادر می‌سازد تا انتخاب‌های گوناگون  را خود کشف کند و در نتیجه از بن‌بست‌های زندگی خارج شود. در واقع یأس و افسردگی در برخی از بیماران روانی، ناشی از نقص نظام شناختی و در پی آن مواجه شدن با بن‌بست‌ها و گم کردن راه خروج از آن‌هاست زیرا بیماران روانی تفکر خلاق خویش را از دست می‌دهند. قدرت تفکر خلاق به شخص امکان می‌دهد از دایره بن‌بست تجربیات محدود خویش خارج گردد و به فراسوی تجارب بنگرد. بدین‌سان، زندگی فرد انعطاف‌پذیر می‌شود و از تمام جوانب به پدیده‌ها می‌نگرد. تفکر خلاق عامل مهمی در یافتن راه‌ها و در نتیجه حفظ بهداشت روان است. (خنیفر، 1387)

منبع:

خدادادی، مجتبی. سلطانی نژاد، عبدالله. فکری، سعید. (1390). پرسشنامه ده مهارت‌ زندگی دانش آموزان دبیرستانی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 

آزمون های استعداد و توانایی
پرسشنامه تفکر خلاق
ارزیابی میزان تفکر خلاقانه افراد
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی، جوانی و بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;