آزمون های ازدواج و خانواده


در این دسته‌بندی، 2 آزمون‌ معتبر برای ارزیابی وضعیت شما در امور ازدواج، خانواده، همسر و زناشویی وجود دارد. بدیهی است این ارزیابی‌ها نسبی است و هیچگاه نمی‌تواند صددرصد معرف وضعیت شما باشد. لطفاً آزمون‌ها را با توجه به گروه سنی و جنسیت آن انتخاب بفرمایید. این آزمون‌ها محدودیت زمان پاسخ‌گویی ندارند، اما در حین اجرای آزمون‌ سعی کنید به فعالیت دیگری نپردازید و گزینه‌های پاسخ را به درستی انتخاب کنید. (موفق باشید)

;