پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ


معرفی آزمون

پرسشنامه رضایت‌زناشویی

ENRICH

برای بررسی میزان رضایت‌زناشویی، پرسشنامهENRICH انتخاب شده است. این پرسشنامه به عنوان یك ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات متعددی برای رضایت‌زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است.

السن از این پرسشنامه ، برای بررسی رضایت‌زناشویی استفاده نموده و معتقد است كه این مقیاس، مربوط می‌شود به تغییراتی كه در طول دوره حیات آدمی رخ می‌دهد. همچنین در این خصوص به تغییراتی كه در خانواده به وجود می‌آید، حساس است. هریك از موضوع‌های این پرسشنامه، در ارتباط با یكی از زمینه‌های مهم زندگی مشترك است. ارزیابی این زمینه‌ها در درون یك رابطه زناشویی، می‌تواند مشكلات بالقوه زوج‌ها را توصیف كند یا می‌تواند زمینه‌های نیرومندی و تقویت آنها را مشخص نماید. این ابزار همچنین می‌تواند به عنوان یك ابزار تشخیصی برای زوج‌هایی كه در جستجوی مشاوره‌زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشوئی خود هستند، استفاده شود. ENRICH خلاصه شده "Evaluation & Nurturing Relationship Issues Communication and Happiness" می‌باشد. این مقیاس در ابتدا برای توصیف پویایی‌های ازدواج، جهت پژوهش ایجاد شد. اما اندك زمانی نگذشت كه به عنوان یك ابزار تشخیص، برای زوج‌های متأهلی كه به دنبال مشاوره ازدواج و غنی‌سازی آن بودند به كار گرفته شد(السن،1989).

نسخه اصلی آزمون دارای 115 سؤال است كه شامل ابعاد و موضوعات شخصیتی،‌ ارتباطات، حل تعارض، مسایل مالی، اوقات فراغت، روابط جنسی، تربیت فرزند، ارتباط با خانواده اصلی و دوستان، نقش‌های همسری و جهت‌گیری مذهبی و معنوی می‌باشد. با توجه به طولانی بودن سؤالات مقیاس، فرم‌های متعددی از آن استخراج شده است. اولین بار السون، فرم 15 سؤالی آن را معرفی نمود و سپس فرم 47 سؤالی آن ساخته شد( السن و فوور، 1993). سرانجام هم فرم 25 سؤالی آن ایجاد گردید(وادسپای،1998).

منبع:

احمدی، خدابخش. پرسشنامه رضایت‌زناشویی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.


آزمون های ازدواج و خانواده
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ
ميزان رضايت‌زناشويی
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی و بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;