مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ


معرفی آزمون

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

ابعاد شناختی عشق

          نظریه مثلثی عشق بیان می‌کند که عشق از سه مؤلفه تشکیل می‌شود که این سه با یکدیگر تشکیل رئوس یک مثلث را می‌دهند. صمیمیت، شورجنسی و تصمیم/ تعهد سه رأس این مثلث هستند. هر یک از این سه بُعد به طرق مختلفی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

منبع:

رهافر، آرش. (1390). مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 

 

 


آزمون های ازدواج و خانواده
مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ
مقیاس عشق
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی و بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;