پرسشنامه مدیریت هیجانات


معرفی آزمون

پرسشنامه مدیریت هیجانات

این توانایی فرد را قادر می‌سازد تا هیجان‌ها را در خود و دیگران تشخیص دهد، نحوه تأثیر هیجانات بر رفتار خود را بداند، بتواند واکنش مناسبی به هیجان‌های مختلف نشان دهد، تکانش‌های خود را کنترل کند و کامیابی را به تعویق بیندازد، حالات روحی خود را تنظیم کند و نگذارد پریشانی خاطر، قدرت تفکر او را خدشه دار کند. (الیاسی به نقل از امامی نائینی،1387)

یکی از مهارت‌هایی که لازم است اولیاء و مربیان به کودکان و نوجوانان آموزش دهند کنار آمدن با فشارهای روانی است آنها باید راه‌های تشخیص هیجان‌ها را در خود و دیگران بیاموزند و شیوه‌های تأثیرگذاری بر رفتار و روش‌های مقابله با آنها را تمرین کنند. اگر با حالات هیجانی، مثل غم و خشم یا اضطراب درست برخورد نشود این هیجان تأثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی خواهد گذاشت و برای سلامت پیامدهای منفی به دنبال خواهند داشت.

منبع:

خدادادی، مجتبی. سلطانی نژاد، عبدالله. فکری، سعید. (1390). پرسشنامه ده مهارت‌ زندگی دانش آموزان دبیرستانی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 

 


آزمون های استعداد و توانایی
پرسشنامه مدیریت هیجانات
ارزیابی توانایی مدیریت هیجانات افراد
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;