پرسشنامه مهارت خود آگاهی


معرفی آزمون

مهارت خود آگاهی

خودآگاهی، توانایی شناخت خود و آگاهی از نقاط ضعف و قدرت، خواست‌ها، ترس‌ها و انزجارهاست. رشد خودآگاهی به فرد کمک می‌کند تا دریابد آیا تحت استرس قراردارد یا نه و این امر معمولاً  شرط ضروری روابط بین فردی مؤثر و همدلانه است. (شیرزاد، 1387) امکان دارد آگاه نبودن از خصلت‌ها و استعدادهای خود، سرچشمه تعارض‌های فراوان و شکست‌های اصلی زندگی انسان باشد. خود شناسی مقدمه ارتباط مؤثر با دیگران است.

منبع:

خدادادی، مجتبی. سلطانی نژاد، عبدالله. فکری، سعید. (1390). پرسشنامه ده مهارت‌ زندگی دانش آموزان دبیرستانی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 

 


آزمون های استعداد و توانایی
پرسشنامه مهارت خود آگاهی
ارزیابی مهارت خود آگاهی
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;