چک لیست بهداشت روانی


معرفی آزمون

چك لیست بهداشت روانی

بهداشت‌روانی نمایه‌ای است كه میزان توانایی شخص را در مواجه با خواسته‌های محیطی ـ اجتماعی، عاطفی یا جسمانی نشان می‌دهد. به هر حال، زمانی‌كه فرد خودش را در یك موقعیت محبوس یافت و راهبردهای كنار آمدن با رفتار به طور مؤثر كارگر نشد، او خود را زیر فشار زیاد روانی می‌یابد. این فشارروانی معمولاً در نشانه‌هایی نظیر اضطراب، تنش، بی‌قراری یا ناامیدی و مشابه آنها انعكاس پیدا می‌كند. اگر این وضع به مدت زمان طولانی و به طور خیلی وسیع توسط شخص احساس شود، احتمال دارد نشانه‌ها، شكل قطعی به خود بگیرد(سندروم شود) و به صورت یك بیماری جدی ظاهر شود. بنابراین بهداشت‌روانی را نباید با بیماری روانی در هم آمیخت. بهداشت‌روانی مطالعه وضع روانی شخص قبل از بیماری است.(كومار1991)

بدین طریق، بهداشت‌روانی وضع روانی را كه از طریق آرامش، هماهنگی و گنجایش روانی مشخص می‌شود آشكار می‌سازد و به وسیله نبودن نشانه‌های ناتوانی و ضعف در هر دو بعد روانی و جسمانی در شخص شناخته می‌شود.(اشنایدر1964)

منبع:

کرمی، ابوالفضل. چک لیست بهداشت روانی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 


آزمون های تشخیصی
چک لیست بهداشت روانی
ارزیابی بهداشت روانی
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;