پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)


معرفی آزمون

پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ-28)

فرم 28 سؤالی

پرسشنامه ‌سلامت‌عمومی ‌28 سؤالی‌‌توسط گلدبرگ و هیلر(1979) ارائه ‌شده‌ و دارای ‌4 مقیاس فرعی است و هر مقیاس7 پرسش دارد. مقیاس‌های ‌مذكورعبارتند از:

 
  1. مقیاس علائم‌جسمانی‌
  2. مقیاس علائم‌اضطرابی ‌و اختلال‌خواب
  3. مقیاس كاركرد‌اجتماعی‌
  4. مقیاس علائم‌افسردگی

منبع:

پرسشنامه سلامت عمومی  (GHQ-28). انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 

 


آزمون های تشخیصی
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)
ارزیابی سلامت عمومی
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی و بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;