پرسشنامه ترس


معرفی آزمون

پرسشنامه ترس

(FCL)

نگاهی به تحقیقات مربوط نشان داد كه محقیقن، چندین شیوه برای بررسی ترس بزرگسالان به‌كار برده‌اند. این شیوه‌ها را می‌توان تحت عناوین ذیل آورد:

  1. انجام مشاهدات مستقیم.
  2. فهرست كردن ترس‌ها توسط آزمودنی یا افرادی كه آنها را می‌شناسند.
  3. استفاده از مقیاس درجه‌بندی.
  4. استفاده از پرسشنامه.
  5. استفاده از چك‌لیست.

استفاده از چك لیست، هم برای پاسخگو و هم برای محقق، آسان‌تر است. چون، خواستار اطلاعات راجع به‌وجود یا عدم وجود مواردی است. بعلاوه، وقتی موارد مورد نظر، جلوی چشمان آزمودنی ست.(مانند فهرست موارد)، بازشناخت آن، مشكل نخواهد بود. اما این امر، نباید القاء كند كه استفاده از شیوه پیمایش در ترس به شكل چك لیست، الزاماً باید معتبر باشد.

منبع:

کرمی، ابوالفضل. پرسشنامه ترس. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 


آزمون های تشخیصی
پرسشنامه ترس
سنجش میزان ترس افراد
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
کودککی و نوجوانی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;