پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت


معرفی آزمون

پرسشنامه عزت‌نفس كوپر اسمیت

Coppersmith Self-esteem Inventory (SEI)

 

عزت‌نفس(حرمت نفس) به منزله بیان تأیید یا عدم تأیید فرد، نسبت به خویشتن است و نشان می‌دهد كه تا چه اندازه‌ یك فرد خود را توانا، ارزنده و پر اهمیت می‌داند. بنابراین به منظور فهم بهتر رفتارهای فرد، شناخت ادراك یا عقیده‌ای كه فرد نسبت به خود دارد حایز اهمیت بسیار است. به منظور ارزیابی عزت نفس، یكی از مقیاس‌های رایج، پرسشنامه عزت‌نفس كوپر اسمیت(SEI) است.

پرسشنامه عزت‌نفس(SEI) شامل58 ماده است كه احساسات، عقاید یا واكنش‌های فرد را توصیف می‌كند و آزمودنی باید به این مواد با علامت‌گذاری در چهار خانه «به من شبیه است(بلی)» یا «به من شبیه نیست(خیر)» پاسخ دهد. مواد هر یك از زیر مقیاس‌ها عبارتند از: مقیاس عمومی26 ماده، مقیاس اجتماعی8 ماده، مقیاس خانوادگی8 ماده، مقیاس آموزشگاهی8 ماده و مقیاس دروغ 8 ماده. نمرات زیر مقیاس‌ها و همچنین نمره كلی، امكان مشخص كردن زمینه‌ای را كه در آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند، فراهم می‌سازد(كوپر اسمیت، 1967).

منبع:

فتحی آشتیانی، علی. داستانی، محبوبه. (1388).آزمون عزت نفس کوپراسمیت.انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 

 


آزمون های شخصیتی
پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت
سنجش میزان عزت‌نفس افراد
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
کودکی و نوجوانی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;