پرسشنامه خلاقیت عابدی


معرفی آزمون

پرسشنامه خلاقیت عابدی

عزم دكتر عابدی در سال‌های اخیر جهت تهیه وسیله‌ای برای اندازه‌گیری خلاقیت كه ضمن دارا بودن پایایی و روایی قابل قبول، در زمان نسبتاً كوتاه، اجرا و نمره گذاری باشد، منجر به. ساخت یك آزمون 75 سؤالی(چند جوابی) بر اساس تئوری و تعریف تورنس از خلاقیت در سال‌های 63 ـ 1362 در دانشگاه تهران شد. این آزمون بر روی گروهی متشكل از 650 نفر از دانش‌آموزان كلاس سوم راهنمایی تهران هنجار شد.

در سال 1986 دكتر عابدی در امریكا با كمك شوماخر یكی از دانشجویان درس آمار و روش تحقیق، به علت عدم دسترسی به نسخه اصلی، این آزمون را از نو طراحی نموده و بارها مورد تجدید نظر قرار داد. فرم كنونی آن در سال1992 توسط گروه استادان دانشگاه كالیفرنیا در لوس‌‌آنجلس ساخته شد(اونیل، عابدی و اسپیل برگر و دارای 60 ماده سه گزینه‌ای می‌باشد كه به تعداد22 ماده در بخش سیالی از سؤال 1 تا 22 با دامنه‌ای از 22 تا 66، 11 ماده در بخش بسط از سؤال 23 تا 33 با دامنه‌ای از 11 تا 33، 16 ماده در بخش ابتكار از سؤال 34 تا 49 با دامنه‌ای از 16 تا 48 و 11 ماده در بخش انعطاف‌پذیری از سؤال 50 تا 60 با دامنه‌ای از 11 تا 33 تقسیم شده است.

منبع:

پرسشنامه خلاقیت عابدی.انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.


 


آزمون های هوش و خلاقیت
پرسشنامه خلاقیت عابدی
ارزیابی میزان خلاقیت
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;