آزمون ریون بزرگسالان


معرفی آزمون

آزمون  ریون بزرگسالان

آزمون ماتريسهای پيشرونده ريون يكی از آزمونهای هوشی غيركلامی است كه توسط ريون در انگلستان برای اندازه گيری عامل عمومی ( g ) اسپيرمن ساخته شده است. بعد از تهيه اين آزمون پژوهشهای زيادی درباره آن به عمل آمده و بارها مورد تجديد نظر قرار گرفته است. درحال حاضر سه فرم اين آزمون برای اندازه گيری هوش افراد در همه سطوح توانائی، از كودكان ۵ ساله تا بزرگسالان سر آمد، در دسترس است. آزمون حاضر 60 تصویر دارد و برای افراد 9 تا 18 سال و بالاتر قابل اجرا است. 

منبع:

آزمون هوشی ریون کودکان. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا. 


آزمون های هوش و خلاقیت
آزمون ریون بزرگسالان
ارزیابی هوش
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;