آزمون انگیزه پیشرفت


معرفی آزمون

آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT)

در مورد انگیزش در هندوستان و سایر نقاط جهان تحقیقات بسیار صورت گرفته است. تحقیقات تجربی در زمینه یادگیری و شخصیت و رابطه آن با انگیزش در رفتار توسط مورای، اتكینسون، همكاران اتكینسون و مك كللند انجام گرفته است. یافته‌های این تحقیقات متغیرهای زیادی را اعم از فردی یا فرهنگی و اجتماعی مطرح ساخته است كه مؤثر بر رفتار انگیزش شخصی و اشخاص متعلق به گروه‌های خاصی است.

نیاز به پیشرفت با میل نیل به معیار بالایی از برتری و انجام اهداف بی‌نظیر مشخص می‌شود. در چنین موقعیتی آزمودنی نگران رقابت با معیاری بالاست. این نوع نگرانی یا به روشنی بیان می‌شود یا شواهد كافی برای این رقابت وجود دارد. شرط خود دستوری برای عملكرد خوب و توصیف اعمال لازم كیفیت كار را تشكیل می‌دهد. بعضی اوقات آنان به اهداف دراز مدت پیشرفت یا انجام امور بی‌نظیر توجه دارند. ممكن است آن را نیاز به انجام كاری با ارزش، بی‌نظیر یا فوق‌العاده یا نیاز به تسلط بنامیم.

منبع:

کرمی، ابوالفضل. آزمون انگیزه پیشرفت(ACMT).انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 

 

 


آزمون های شغلی و سازمانی
آزمون انگیزه پیشرفت
اندازه‌گيری نمره نياز به پيشرفت در اشخاص
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی و بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;