پرسشنامه انگیزه‌پیشرفت هرمنس(AMT)


معرفی آزمون

پرسشنامه انگیزه‌پیشرفت هرمنس(AMT)

پرسشنامه انگیزه پیشرفت(AMT) هرمنس یكی از رایج‌ترین پرسشنامه‌های مداد - كاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس(1977) آن را بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پ‍ژوهش‌های مربوط به آن تهیه كرده است. هرمنس برای تهیه مواد پرسشنامه، ده ویژگی متمایز كننده افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از افراد با انگیزه پایین را كه حاصل پژوهش‌های قبلی بود،‌ به عنوان مبنا برای انتخاب سؤال‌ها برگزید. وی این ده ویژگی را به شرح زیر بیان می‌كند:

1ـ بالا بودن سطح آرزو.                                                                2ـ انگیزه قوی برای تحرك به سوی بالا

3- آینده نگری                                                                            4- بازشناسی از طریق عملكرد خوب در كار.

5- انجام دادن كاری به نحو احسن.                                                    6- رفتار ریسك كردن پایین.

7ـ مقاومت طولانی در مواجهه با تكالیف با سطح دشواری متوسط.               8ـ تمایل به اعمال تلاش مجدد در انجام تكالیف نیمه تمام.

9ـ ادراك پویایی از زمان، یعنی احساس این كه امور سریع روی می‌دهند.      10ـ توجه به ملاك شایستگی و لیاقت در انتخاب دوست و همكار.

پرسشنامه نهایی

     پس از اجرای آزمایش و تجزیه و تحلیل سؤالات و محاسبه همبستگی یك یك سؤالات با كل آزمون، 20 سؤال به عنوان پرسشنامه نهایی انگیزه پیشرفت انتخاب شد. لازم به ذكر است كه پس از تحلیل سؤالات هیچ سؤال معناداری در رابطه با ویژگی ششم در پرسشنامه نهایی وارد نشد، لذا پرسشنامه نهایی تنها بر اساس 9 ویژگی ساخته شد. سؤالات پرسشنامه به صورت جمله ناتمام بیان شده و به دنبال هر جمله چند گزینه داده شده است. برای یكسان‌سازی ارزش سؤالات برای هر29 سؤال پرسشنامه، 4 گزینه ارایه شد. به این گزینه‌ها بر حسب اینكه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به كم یا از كم به زیاد باشد 4 تا 1 یا 1 تا 4 نمره تعلق می‌گیرد. 

منبع:

کرمی، ابوالفضل. آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 

 


آزمون های شغلی و سازمانی
پرسشنامه انگیزه‌پیشرفت هرمنس(AMT)
سنجش نياز به پيشرفت
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;