پرسشنامه رضایت شغلی دانت


معرفی آزمون

پرسشنامه رضایت‌شغلی ‌دانت

رضایت‌شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش کارایی و ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به کارش است. صاحبنظران، رضایت‌شغلی را از دیدگاه‌های گوناگون تعریف نموده‌اند. مطالعه رسمی شغلی با مطالعات "هاثورن" در اوایل دهه 1930 شروع شد و از آن زمان رضایت‌شغلی به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. در اصل رضایت‌شغلی به این دلیل اهمیت پیدا کرد که طرفداران اولیه رویکرد روابط انسانی، صاحبنظران و مدیران را قانع کردند که کارگر خوشحال، کارگری سودآور است

"شرتز" معتقد است رضایت‌شغلی به معنای دوست داشتن وظایف مورد لزوم یک شغل، شرایطی که در آن کار انجام می‌گیرد و پاداشی که برای انجام آن دریافت می‌شود و اینکه فعالیت‌ها، امور و شرایطی که کار یک فرد را تشکیل می‌دهند به چه نحوی نیازهایش را برآورده می‌سازد، بستگی به قضاوت وی دارد(شرتز، ترجمه زندی‌پور1371).

"هریسی و بلانچارد" معتقدند، رضایت‌شغلی تابعی است از سازگاری انتظارات سازمانی با نیازهای سرشت کلی فرد. در حالتی که این دو توافق و تضاد داشته باشند رفتار به طور همزمان برآورنده انتظارات سازمان و نیازهای فرد است یعنی اثر بخشی و رضایت توأماً حاصل می‌گردد(همتی1381). "ویکتوروروم" در مورد رضایت‌شغلی می‌گوید: یک نوع برداشت ذهنی که فرد نسبت به شغل خود دارد و انجام یک نوع رفتار سازمانی است. بنابراین رضایت و انجام کار در اثر عوامل کاملاً متفاوت به وجود می‌آیند(ساعتچی1380).

"هایلین" می‌گوید که رضایت‌مندی شغلی یک پدیده احساسی است که یک کارمند در شغل خود می‌تواند بدست آورد(دولان، شیمون و دیگران، ترجمه طوسی1378). بنابراین رضایت‌شغلی زمانی حاصل می‌شود که کارکنان از طبیعت کار خود رضایت داشته، از حقوق و مزایای خود راضی باشند، فرصت‌های مناسبی برای ارتقاء ترفیع داشته و از همکاران و سرپرستان خود نیز راضی باشند.

پرسشنامه رضایت‌شغلی دانت و همکارانش در سال1996 در قالب تئوری دو عاملی هرزبرگ تهیه شد(رابینسون،1969). پرسشنامه مذکور حاوی36 عبارت است که عبارات پرسشنامه درباره عوامل انگیزشی(عوامل درونی) و عوامل محیطی(عوامل بیرونی) است. عبارات 1 تا 17 مربوط به عوامل انگیزشی و عبارات 18 تا 36 مربوط به عوامل محیطی می‌باشد. عوامل انگیزشی در پرسشنامه مذکور عبارتند از: کسب موفقیت، مسئولیت‌پذیری، ماهیت کار، قدر شناسی و پیشرفت؛ و عوامل بهداشتی شامل: رضایت از همکاران، مدیریت فنی، مدیریت روابط انسانی، حقوق و دستمزد، تأمین و ایمنی، خط مشی و ضوابط و شرایط کاری است.

منبع:

پرسشنامه رضایت شغلی دانت. (1389).انتشارات علوم رفتای شناختی سینا.


آزمون های شغلی و سازمانی
پرسشنامه رضایت شغلی دانت
سنجش میزان رضایت شغلی
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی و بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;