نگرش سنج کارآفرینی


معرفی آزمون

پرسشنامه نگرش‌سنج كارآفرینی

نسخه دانش‌آموزان دبیرستانی

معرفی پرسشنامه

این پرسشنامه با هدف سنجش نگرش كارآفرینی برای دانش‌آموزان دبیرستانی طراحی شده است. البته این پرسشنامه برای جامعه دانشجویی و جوانان و بزرگ‌سالانی كه حداقل دوره راهنمایی را به پایان رسانده‌باشند نیز قابل استفاده است. بدیهی‌است در این صورت، از جدول گروه هنجاری موجود برای قضاوت در مورد این افراد نمی‌توان استفاده‌كرد و انجام مطالعات هنجاریابی برای گروه‌های موردنظر ضرورت دارد! این پرسشنامه چهل گویه‌ (عبارت) دارد و پاسخ‌ها بر اساس مقیاس لیكرت (چهار گزینه‌ای) تنظیم شده‌است.

منبع:

 

خدادادی، مجتبی. مینایی پور، فرحناز. (1391). پرسشنامه نگرش سنج کارآفرینی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 


آزمون های شغلی و سازمانی
نگرش سنج کارآفرینی
سنجش نگرش كارآفرينی
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;