پرسشنامه مهارت ارتباط موثر


معرفی آزمون

پرسشنامه مهارت ارتباط موثر

این مهارت به فرد کمک می‌کند تا از طریق پیام یا رفتار خود به شیوه ای متناسب با فرهنگ جامعه و موقعیت، خود و ارزش‌ها و باورهای خویش را مطرح سازد. بدین ترتیب فرد خواهد توانست نظرات، عقاید، خواست‌ها، نیازها و عواطف خود را ابراز کند و در صورت نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی كند. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران در هنگام ضرورت از مشخصات مهم یک جامعه سالم است. همچنین است مهارت درک نقطه نظرهای طرف مقابل و تفهیم نقطه نظرات خویش. (کول،1384)

منبع:

خدادادی، مجتبی. سلطانی نژاد، عبدالله. فکری، سعید. (1390). پرسشنامه ده مهارت‌ زندگی دانش آموزان دبیرستانی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 

 


آزمون های استعداد و توانایی
پرسشنامه مهارت ارتباط موثر
ارزیابی مهارت در برقرای ارتباط موثر
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;