خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی


معرفی آزمون

مقیاس خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی

در مقیاس خودکارآمدی در تصمیم‌گیری شغلی(CDMSE)که یکی از پرکاربردترین ابزارها برای اندازه‌گیری توانایی‌ها و کفایت‌های فرد در تصمیم‌گیری‌های شغلی است، میزان باور فرد به انجام موفقیت‌آمیز تکالیفی ارزیابی می‌شود که در تصمیم‌گیری‌های شغلی ضروری به نظر می‌رسند. به‌عبارت دیگر این ابزار تأثیر خودکارآمدی را بر توانایی افراد در تصمیم‌گیری‌های شغلی ارزیابی می‌کند. این مقیاس برای افراد بالاتر از 16 سال مناسب است و دو فرم کوتاه (با 25 عبارت) و بلند (50 عبارتی) دارد. فرم بلند این مقیاس (پرسشنامه حاضر) در سال 1983 و فرم کوتاه آن در سال 1996 توسط تیلورو بتز ساخته شده‌اند. این مقیاس از 5 خرده مقیاس تشکیل می‌شود که پنج کفایت در انتخاب شغلی را براساس نظریه بلوغ شغلی جان کرایتس اندازه‌گیری می‌کند. این پنج خرده مقیاس عبارتند از: خودارزیابی، اطلاعات شغلی، انتخاب هدف، برنامه‌ریزی برای آینده و حل مسئله. پاسخگویی به این مقیاس در قالب طیف لیکرتی 5 درجه‌ای صورت می‌گیرد که از طریق آن آزمودنی مشخص می‌کند تا چه اندازه‌ای به توانایی خود در انجام موفقیت‌آمیز تکلیف اعتماد دارد.

منبع:

یداللهی، سارا. (1393). مقیاس خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 

آزمون های شغلی و سازمانی
خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی
سنجش میزان خودکارآمدی افراد
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی و بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;