آزمون گودیناف هوشی


معرفی آزمون

آزمون تصویر آدمک گودیناف

به طوركلی روش نمره‏ گذاری در آزمون تصویر آدمی گودیناف از این قرار است كه به هرقسمتی از تصویر یك نمره تعلق می‏گیرد كه مجموع آنها از 51 تجاوز نمی‏كند. با استفاده از جدول مخصوص نمره خام تبدیل به سن عقلی می‏شود. و از رابطه سن عقلی تقسیم برسن ضربدر 100 بهره هوشی كودك بدست می‏ آید.

منبع:

آزمون گودیناف هوشی.انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.


آزمون های کودک
آزمون گودیناف هوشی
ارزیابی هوش
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
کودکان
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;