پرسشنامه تصمیم گیری


معرفی آزمون

پرسشنامه تصمیم گیری

امروزه ایجاد مهارت در تصمیم‌گیری به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین مهارت‌های زندگی به شمار می‌آید، زیرا زندگی در جوامع پیشرفته، گسترش ارتباطات اجتماعی، افزایش انتخاب‌ها راپیش روی اقشار مختلف، خاصه جوانان قرارداده است.  تصمیم‌های صحیح و عقلایی در این موقعیت‌ها، نتیجه‌ای مؤثر در زندگی فرد به جای خواهد گذاشت و از تعارضات و تنش‌های روانی فرد خواهد کاست. تصمیم‌گیری‌های غیر منطقی و نادرست باعث اضطراب و ایجاد افسردگی خواهد شد و تصمیم‌گیری عاقلانه، آینده‌ای روشن را به‌وجود خواهد آورد و اطمیمان و آرامش ویژه‌ای را به زندگی فرد هدیه خواهد نمود. مهارت در تصمیم‌گیری برای نوجوانان و جوانان اهمیت مضاعفی دارد زیرا آنان با راه‌ها و انتخاب‌های بی‌شماری مواجه‌اند و هرچه ارتباطات اجتماعی آنان گسترش یابد تعداد گزینه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند و تصمیم‌گیری اهمیت بیشتری می‌یابد بدین ترتیب آموزش مهارت تصمیم‌گیری نوجوانان و جوانان ضرورت و دقت ویژه‌ای می‌طلبد. (خنيفر،1387)

آینده هر شخص در گرو تصمیم‌هایی است که در مقاطع مختلف می‌گیرد. زندگی سالم و موفق بیانگر رویه‌ای مناسب تصمیم‌گیری استاگر فرد در تصمیم‌گیری مهارت کافی نداشته باشد قادر به اتخاذ تصمیم صحیح نخواهد بود و در نتیجه تعارضات و تنش‌های ناشی ازآن را باید تحمل کند. می‌توان گفت بیشتر افسردگی‌ها، اضطراب‌ها و ناراحتی‌ها ناشی از عدم مهارت لازم در تصمیم‌گیری است. (الياسی به نقل از طارميان و ديگران، 1378) این توانایی به فرد کمک می‌کند تا به نحوی مؤثر در مورد مسایل زندگی خود تصمیم بگیرد چنانچه کودکان و نوجوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمال خود تصمیم بگیرند، جوانب مختلف راه‌هایی که می‌توانند انتخاب کنند را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی نمایند آنگاه خواهند توانست از سطح بیشتری از سلامت روانی برخوردار باشند.

منبع:

خدادادی، مجتبی. سلطانی نژاد، عبدالله. فکری، سعید. (1390). پرسشنامه ده مهارت‌ زندگی دانش آموزان دبیرستانی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 


آزمون های استعداد و توانایی
پرسشنامه تصمیم گیری
ارزیابی مهارت تصمیم گیری
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی تا بزرگسال
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;