پرسشنامه مدیریت استرس


معرفی آزمون

مدیریت استرس 

این توانمندی شامل شناخت تنش‌های مختلف زندگی و تأثیر آنها برفرد است. شناسایی منابع تنش و نحوه تأثیر آنها بر انسان، فرد را قادر می‌سازد تا با اعمال و موضع‌گیری‌های خود، فشار را کاهش دهد. (شيرزاد، 1387) از آنجا که فشار روانی چه شدید باشد چه خفیف، به‌طور مسلم واکنش‌های عاطفی متنوعی را بر می‌انگیزد و باعث می‌شود که فرد احساسات متنوعی همچون عصبانیت، غمگینی، ترس و اضطراب را تجربه کند. لذا داشتن این مهارت، هم از شدت استرس‌های حاکم بر فرد می‌کاهد و هم از بروز برخی احساسات ناخوشایند جلوگیری می‌کند. (الياسی به نقل از امامی نائينی، 1387)

منبع:

خدادادی، مجتبی. سلطانی نژاد، عبدالله. فکری، سعید. (1390). پرسشنامه ده مهارت‌ زندگی دانش آموزان دبیرستانی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 


آزمون های استعداد و توانایی
پرسشنامه مدیریت استرس
ارزیابی توانایی مدیریت استرس افراد
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی، جوانی و بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;