پرسشنامه استعداد اعتیاد (نوجوانان)


معرفی آزمون

پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست نوجوانان

طبق نظريه استعداد اعتياد، برخی افراد مستعد اعتياد هستند و اگر در معرض مواد قرار بگيرند معتاد می‌شوند اما اگر كسی استعداد نداشته باشد، معتاد نمی‌شود . يافته‌های پژوهشی نيز نشان می‌دهد كه در شكل‌گيری اعتياد زمینه‌های رشدی ناسالم، استعداد و آمادگی برای اعتياد نقش اساسی دارند. مطالعات اين حوزه در مورد وجود استعداد و آمادگی برای اعتياد اتفاق‌نظر دارند اما علل آن به عوامل متعدد مانند صفات شخصيتی زمینه‌ساز اعتياد، وجود ريسک فاکتورهای روان‌پزشکی، مراقبت‌های والدينی سطح پايين و رشد بيمارگون در 6 زمينه روانی- اجتماعی  نسبت داده می‌شود.

منبع:

زینالی، علی. (1395). پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست دانشجویان. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا

 

 


آزمون های تشخیصی
پرسشنامه استعداد اعتیاد (نوجوانان)
سنجش استعداد اعتیاد برای نوجوانان
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;