آزمون هوش هیجانی بار– اُن


معرفی آزمون

آزمون هوش هیجانی بار– اُن

سال‌ها تصور می‌شد كه هوش افراد(IQ)، موفقیت آنان را در زندگی تعیین می‌كند. مدارس برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در برنامه‌های مختلف و همچنین شركت‌ها و كارفرمایان برای انتخاب افراد، از آزمون‌های هوشی(IQ) استفاده می‌كردند. ولی در ده سال اخیر، محققان دریافته‌اند كه IQ تنها شاخص موفقیت افراد نیست. اكنون توجه به سمت هوش‌هیجانی2(EQ) است كه به عنوان شاخص دیگر موفقیت افراد محسوب می‌شود.

هوش‌هیجانی، نوع دیگر با هوش‌بودن است و شامل درك احساسات خود برای تصمیم‌گیری مناسب در زندگی است. EQ توانایی كنترل حالت‌های اضطراب‌آور و كنترل واكنش‌هاست. این به معنی پرانگیزه و امیدوار بودن به كار و رسیدن به اهداف است. به طوركلی EQ، یك مهارت اجتماعی است و شامل همكاری با سایر مردم، كاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد می‌باشد.

منبع:

سموعی، راحله. آزمون هوش هیجانی بار– اُن. (1381). انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 

آزمون های هوش و خلاقیت
آزمون هوش هیجانی بار– اُن
ارزیابی هوش هیجانی افراد
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی و بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;