آزمون هوش چندگانه گاردنر


معرفی آزمون

آزمون هوش های چندگانه گاردنر

به نظر گاردنر، همۀ افراد، انواع هوش را به نسبت‌های متفاوت دارند و در فرآیند یادگیری انواع هوش در حکم مکمل با یکدیگر کار می‌کنند. به نظر وی هوش چندگانه هم دارای پایه‌های زیستی و هم پایه‌های فرهنگی است. پژوهش‌های عصب‌شناختی نشان داده‌اند که یادگیری نتیجۀ تغییر در ارتباطات سیناپسی میان سلول‌های عصبی است. علاوه بر پایه‌های زیستی، عوامل فرهنگی نیز در رشد انواع هوش مؤثرند. برحسب اینکه کدام هوش در فرهنگ‌ها باارزش شمرده شود، در فرهنگ‌های متفاوت انواع گوناگون هوش در افراد پرورش می‌یابد.

 


آزمون های هوش و خلاقیت
آزمون هوش چندگانه گاردنر
ارزیابی هوش های چندگانه
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;