پرسشنامه بی‌توجهی و بیش فعالی کودکان


معرفی آزمون

پرسشنامه تشخیصی بی‌توجهی و بيش فعالی کودکان کانرز

(نسخه والدین)

اختلال نقص‌توجه/بيش‌فعالی يک اختلال عصب‌رشدی است که با نشانه‌های ناپايداری ‌توجه يا کم‌توجهی همراه با پرجنبشی و تکانش‌گری شناخته میشود و شايع‌ترين اختلال روان‌پزشکی در بين کودکان و نوجوانان محسوب میشود.

کودکان به‌ويژه کودکان سنين پيش‌دبستان و دبستانی که به اين اختلال مبتلا هستند به‌گونه‌ای رفتار میکنند که در سه زيرگروه از الگوهای رفتاری اين اختلال قرار میگيرند. نشانه‌های اين اختلال ممکن است در دوره طولانی وجود داشته باشند و در شرايط و بافت‌های مختلف بروز کنند. اين نشانه‌ها به توانايی کودک برای موفقيت در کارکرد اجتماعی، تحصيلی و زندگی شخصی لطمه وارد میکنند. خوشبختانه کودکان ADHD با درمان مناسب و زودهنگام میتوانند نشانه‌های خود را مديريت کنند. اختلال نقص‌توجه/بيش‌فعالی به سه نوع تقسيم میشود:

1-نوع بی توجه

2- نوع بيش‌فعالی- تکانش‌گری

3- نوع ترکيبی 

منبع:

خدادادادی، مجتبی. جباری، گلنار. (1396). کتاب اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در کودکان و نوجوانان. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا. 


آزمون های کودک
پرسشنامه بی‌توجهی و بیش فعالی کودکان
ارزيابی مشكلات بی‌توجهی و بيش فعالی
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
کودک
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;