پرسشنامه مهارت همدلی


معرفی آزمون

پرسشنامه مهارت همدلی

تلاش برای فهم موقعیت زندگی دیگران و زمینه سازی برای پذیرش خود در میان دیگران، بخشی از مهارت زندگی است. هرجا که به همیاری و مشارکت دیگران نیاز باشد همدلی نیرو محرکه این حرکات خواهد شد و کارایی رفتارها را مضاعف خواهد نمود. افراد تنها در زمانی می‌توانند به همدیگر کمک کنند که عواطف و تجربه‌های دیگران را دریابند، دوستانی که در روابط خود با دیگران احساس رشد می‌کنند هنگامی به این امر واقف خواهند شد که بدانند دوستشان چه احساسی دارد. همدلی یا هم حسی به معنی تلاش برای فهم موقعیت زندگی دیگران است. درک و پذیرش دیگران، یعنی همان افرادی که با ما تفاوت بسیار دارند، بخشی از مهارت همدلی است.

همدلی یعنی این که فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند.  به عبارت دیگر همدلی عبارتست از توان درک دیگری تا حد زیاد و به همان شکل که او خودش را درک می‌کند. این مهارت به انسان کمک می‌کند تا بتواند دیگران را حتی وقتی بسیار با آنها متفاوت است بپذیرد و به آنها احترام بگذارد. همدلی روابط اجتماعی را بهتر و به ایجاد رفتارهای حمایت‌کننده و پذیرنده نسبت به انسان‌های دیگر منجر می‌شود. (معین الدین، 1386)

همدلی یا هم حسی به معنی تلاش برای فهم موقعیت زندگی دیگران است، درک و پذیرش دیگران حتی همان افرادی که با ما تفاوت دارند، بخشی از مهارت همدلی است با توجه به  این که منشأ بیشتر نیازهای انسان اجتماعی است ضرورت همدلی به عنوان یک مهارت بیشتر احساس می‌شود.

منبع:

خدادادی، مجتبی. سلطانی نژاد، عبدالله. فکری، سعید. (1390). پرسشنامه ده مهارت‌ زندگی دانش آموزان دبیرستانی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 

آزمون های استعداد و توانایی
پرسشنامه مهارت همدلی
ارزیابی میزان مهارت همدلی افراد
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;