پرسشنامه تفکر نقّاد


معرفی آزمون

تفکر نقّاد

تفکر طریقی برای معنادار کردن رابطه‌ی میان رخدادها، مفاهیم، اصول و اشیاء است و تفکر انتقادی هم اندیشیدن درباره شیوه تفکر خود است. به تعبیر دیگر، مهارت تحلیل عینی اطلاعات و تجارب را تفکر انتقادی معرفی کرده‌اند.

در تفکر انتقادی عوامل مؤثر بر رفتارها و نگرش‌ها ابتدا مشخص شده و مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد و سعی می‌شود از مهارت‌های تفکر، بالاترین استفاده مفید صورت گیرد. در مجموع این نوع تفکر، بهره‌گیری از راهبردها و مهارت‌های شناختی به منظور بالابردن بازده مطلوب رفتارهاست. واجدین این نوع تفکر دارای شفافیت مواضع، تصحیح نگرش‌ها و کاهش فشار روانی از تعارضات و باورهای تحمیلی هستند. فردی که دارای مهارت تفکر انتقادی است می‌تواند آنچه را  به او ارائه یا تحمیل می‌شود، بدون بررسی دقیق نپذیرد. (خنیفر ،1387) آموزش این مهارت دانش‌آموزان را قادر می‌سازد تا در برخورد با ارزشها، فشار گروه همسالان و رسانه های جمعی مقاومت نماید و از آسیب‌های ناشی از این موارد در امان بماند. دانش‌آموزی که دارای مهارت تفکر انتقادی است می‌تواند آنچه که به او ارایه و تحمیل می‌شود را بدون بررسی دقیق نپذیرد. (شیرزاد، 1387).

منبع:

خدادادی، مجتبی. سلطانی نژاد، عبدالله. فکری، سعید. (1390). پرسشنامه ده مهارت‌ زندگی دانش آموزان دبیرستانی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.


آزمون های استعداد و توانایی
پرسشنامه تفکر نقّاد
ارزیابی میزان تفکر نقّادانه افراد
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;