آزمون های استعداد و توانایی


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

20 % تخفیف

پرسشنامه استفاده بهینه از وقت

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آمادگی تحصیلی متروپالیتین

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون لینکن اوزرتسکی مقیاس رشد حرکتی

{{1800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه فراشناخت دانشجویی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شجاعت

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه علاقه به ماديات

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه قدرت تخيل

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه سنجش خلاقیت

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه عادت‌های مطالعه

{{130000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون قضاوت اخلاقی

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت شیفر

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون تحمل ناکامی

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه سبک‌های یادگیری

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامـه‌ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه حالت های فراشناختی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف
20 % تخفیف

پرسشنامه رویکردهای مطالعه

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون خلاقیت تورنس فرم (ب) تصویری

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس پایداری و استقامت

{{130000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه خلاقیت عابدی

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه مهارت‌های هوشیاری کنتاکی

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه مهارت های زندگی دانشجویی

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون خلاقیت تکمیل تصاویر گاکولن

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف
20 % تخفیف

پرسشنامه هدف های پیشرفت

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه کمک طلبی تحصیلی

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس انگیزش خواندن

{{180000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس خود پنداره خواندن

{{180000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس نگرش خواندن

{{180000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال