آزمون های استعداد و توانایی


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

برای دانلود فهرست آزمون های سینا- نیمه اول 1402; کلیک کنید.

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه استفاده بهینه از وقت

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آمادگی تحصیلی متروپالیتین

{{800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون لینکن اوزرتسکی مقیاس رشد حرکتی

{{6500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه فراشناخت دانشجویی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه شجاعت

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه علاقه به ماديات

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه قدرت تخيل

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه سنجش خلاقیت

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه عادت‌های مطالعه

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون قضاوت اخلاقی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت شیفر

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون تحمل ناکامی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه سبک‌های یادگیری

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه حالت های فراشناختی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه رویکردهای مطالعه

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون خلاقیت تورنس فرم (ب) تصویری

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس پایداری و استقامت

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه خلاقیت عابدی

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه مهارت‌های هوشیاری کنتاکی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه مهارت های زندگی دانشجویی

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون خلاقیت تکمیل تصاویر گاکولن

{{550000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه هدف های پیشرفت

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه کمک طلبی تحصیلی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس انگیزش خواندن

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس خود پنداره خواندن

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس نگرش خواندن

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال