آزمون های استعداد و توانایی


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

برای دانلود فهرست آزمون های سینا-نیمه اول 1399; کلیک کنید.

20 % تخفیف

پرسشنامه هوش های چندگانه گاردنر

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه استفاده بهینه از وقت

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آمادگی تحصیلی متروپالیتین

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون لینکن اوزرتسکی مقیاس رشد حرکتی

{{1800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه فراشناخت دانشجویی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شجاعت

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه علاقه به ماديات

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه قدرت تخيل

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه سنجش خلاقیت

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه عادت‌های مطالعه

{{130000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون قضاوت اخلاقی

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت شیفر

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون تحمل ناکامی

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه سبک‌های یادگیری

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامـه‌ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه حالت های فراشناختی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف
20 % تخفیف

پرسشنامه رویکردهای مطالعه

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون خلاقیت تورنس فرم (ب) تصویری

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس پایداری و استقامت

{{130000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه خلاقیت عابدی

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه مهارت‌های هوشیاری کنتاکی

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه مهارت های زندگی دانشجویی

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون خلاقیت تکمیل تصاویر گاکولن

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف
20 % تخفیف

پرسشنامه هدف های پیشرفت

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه کمک طلبی تحصیلی

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس انگیزش خواندن

{{180000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس خود پنداره خواندن

{{180000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس نگرش خواندن

{{180000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال