آزمون های تشخیصی و کلینیکی


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

برای دانلود فهرست آزمون های سینا- نیمه اول 1403; کلیک کنید.

25 % تخفیف

پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

آزمون میلونMCMI IV – 4

{{1800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

مقیاس درجه بندی سرمایه اجتماعی

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون غربالگری مصرف مواد و الکل

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

مقیاس درجه بندی اختلال نقص توجه و بیش فعالی

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه سنجش استرس‌ سالمندی

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست نوجوانان

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست دانشجویان

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف
25 % تخفیف

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه استفاده وسواس‌گونه از اینترنت

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف
25 % تخفیف
25 % تخفیف
25 % تخفیف

آزمون بالینی چند محوری میلون3

{{1400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

ام.ام.پی.آی فرم کوتاه71 سوالی

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

ام.ام.پی.آی 567 سوالی

{{2800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

S.C.L 90-R

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

چک لیست بهداشت روانی

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه سلامت عمومی

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون خلاصه معاینه وضعیت روانی

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه تشخیصی اختلال پیش از قاعدگی

{{650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون شناختی آدن بروک

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون اضطراب امتحان

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون اضطراب کتل

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه اضطراب بک

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه ترسهای قبل از ازدواج

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه ترس

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون اضطراب زانگ

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه اضطراب30 سؤالی

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون اضطراب حالت- صفت اسپیلبرگر

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون افسردگی کودکان مارياکواکس

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

مقیاس ناامیدی برای کودکان

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه افسردگی نوجوانان کوتچر

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون افسردگی بک

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

مقیاس سنجش افکار خودکشی بک

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه سما سنجش میزان افسردگی

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه سنجش سردردهای تنشی

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون شخصیتی کرنل فرم اِن 2

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه وسواس مذهبی

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه تشخيص هيجان و احساسات

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

مقیاس اتیسم بهر کودکان

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

مقیاس اتیسم بهر نوجوانان

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

مقیاس اتیسم بهر بزرگسالان

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه اعتقاد به خرافات

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

پرسشنامه صبحی - غروبی

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

آزمون آدمک گودیناف با تفسیر بالینی

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

سیاهه خواندن بزرگسالان

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

سیاهه نارسا خوانی بزرگسالان

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

25 % تخفیف

مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال