کتب منتشر شده


شما میتوانید کلیه کتب منتشر شده را به صورت الکترونیک خریداری کنید اما امکان دانلود آنها فعلاً فراهم نیست و باید از طریق پیک در تهران یا پست در شهرستان ها دریافت کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید.

برای دانلود کتب منتشرشده انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا- نیمه اول 1403; کلیک کنید.

10 % تخفیف

پرسشنامه آزمون بالینی چند محوری میلون4 MCMI IV

{{1800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

پرسشنامه سنجش استرس سالمندی

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

پرسشنامه سرمایۀ اجتماعی

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

پرسشنامه غربالگری مصرف مواد و الکل

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

پرسشنامۀ ادراک از خود

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

پرسشنامه نگرش به سالمندی در جامعه ایرانی

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

ویتامین ذهن

{{1850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

مبانی و کاربرد درمانی واقعیت مجازی

{{1800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

ارزیابی نوروسایکولوژیک

{{2200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

حافظه بالینی وکسلر

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

راهنمای کاربردی پرسشنامه شخصیتی MMPI - 2

{{900000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف
10 % تخفیف

بهسازی حافظه کاری (راهنمای مربیان)

{{1350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

مقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف
10 % تخفیف

قصه های زاقوری (پرورش شناختی کودکان)

{{95000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال