توان بخشی شناختی


برای دانلود فهرست محصولات توان بخشی شناختی- نیمه اول 1402; کلیک کنید.

30 % تخفیف
5 % تخفیف

بسته آموزش و بهسازی حافظه کاری (حافظه فعال)

{{8500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

ویتامین ذهن

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

بهسازی حافظه کاری (راهنمای مربیان)

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

5 % تخفیف

وسیله کمک آموزشی ریاضیات صما مدل RT-9111

{{5500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

30 % تخفیف

تکلیف مهارت حافظه دیداری ـ فضایی

{{2000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

30 % تخفیف

مجموعه 10 بازی شناختی (مغز من)

{{2250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

30 % تخفیف

مجموعه 20 بازی شناختی (مغز من)

{{2500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

30 % تخفیف

آموزش و بهسازی توجه و حافظه WORKING MEMORY TRAINING

{{2350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

30 % تخفیف

ماز ثبات REGISTERED MAZ

{{3200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

30 % تخفیف

تکلیف کاوش نقطه و اصلاح سوگیری DOT PROBE TASK

{{9500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

30 % تخفیف

حساسیت زدایی از طریق بازپردازش حرکت چشم EMDR

{{4500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال