فیلم های آموزشی


شما میتوانید کلیه فیلم های آموزشی را به صورت الکترونیک خریداری کنید اما امکان دانلود آنها فعلاً فراهم نیست و باید از طریق پیک در تهران یا پست در شهرستان ها دریافت کنید.
به زودی امکان دانلود فیلم ها فراهم خواهد شد. کلیه فیلم‌ها به زبان‌اصلی و بدون زیرنویس فارسی هستند. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید.

برای دانلود فهرست فيلم‌های سینا- 1403; کلیک کنید.

35 % تخفیف
35 % تخفیف

رشد زبان - 28 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

اسکیزوفرنی ها - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

یادآوری و فراموشی - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

یادگیری، حافظه و سرعت رفتار - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

یادگیری - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

فرایندهای شناختی - 28 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

قضاوت و تصمیم‌گیری - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف
35 % تخفیف

رفتار مغز - 29 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

مغز پاسخ دهنده - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

ذهن پنهان و مجزا تقسیم شده - 26 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

حل کردن معماهای ذهن - 11 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

خواب و بیداری ذهن - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

کودک در حال رشد - 28 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

علوم عصب‌شناسی - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

روان‌شناسی مرضی - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

طبیعت استرس -58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

سلامت، ذهن و رفتار - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

عوامل روان‌شناختی و جسمی بیماری ها - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

نگاهی به رفتار نابهنجار - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

اختلالات خُلقی - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

اختلال‌های اضطرابی - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

جدید 35 % تخفیف

اختلالات روانی عضوی - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

اختلالات شخصیت - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

اختلالات سوء مصرف مواد - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

اختلالات جنسی - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

اختلالات رفتاری دوره کودکی - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

روان درمانی ها 1 - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

روان درمانی ها 2 - 28 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

فرهنگ، شخصیت و سلامت روانی - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

پیشگیری - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

احساس و ادراک - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

انگیزش و هیجان - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

آزمودن و هوش - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

هوش‌های ذهن - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

بالندگی و پیرشدن - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

اقتدار موقعیت - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

خود - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف
35 % تخفیف

کاربرد روان‌شناسی در زندگی - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

روان‌شناسی فرهنگی - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف

گذشته، حال و قول وعده - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

35 % تخفیف
35 % تخفیف

خلاقیت و بازی - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

جدید 35 % تخفیف

رشد ذهن - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال