تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی


برای دانلود معرفی سامانه آزمایشگاه روان‌شناسی سینا- نیمه اوّل سال 1400; کلیک کنید.

برای دانلود تجهیزات آزمایشگاهی سینا- نیمه اول سال 1400; کلیک کنید.

کرنومتر

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بسته آموزش و بهسازی حافظه کاری (حافظه فعال)

{{3200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اندازه‌گیر خطای ادراکی مولر لایر

{{1600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خط‌کش تخمین فاصله

{{680000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه ماز ثبات دیجیتال مدل RT - 921

{{78500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه الکتروشوکEST مدل901-RT

{{32000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون برج لندن (TOWER OF LONDON TEST) مدل RT - 871

{{2050000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه مترونوم مدل RT-883

{{19500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه سنجش حافظه و سرعت یادگیری مدل RT - 9112

{{62300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه سنجش آستانه ادراک سوسو مدل RT - 961

{{13500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه رنگ آمیزRT - 903

{{14500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سنگینی سنج مدل RT -872

{{3860000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پیگ بورد دوطرفه BIMANUAL PEG BOARD - مدل RT-913

{{9800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خطای جنبشی دمور مدل RT - 873

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه جور کردن سکه SORT COIN مدل RT-951

{{15500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

وسیله کمک آموزشی ریاضیات صما مدل RT-9111

{{1700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مادریار ناشنوایان مدل RT-943 جدید

{{1900000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال