تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی


برای دانلود معرفی سامانه آزمایشگاه روان‌شناسی سینا- 1401; کلیک کنید.

برای دانلود تجهیزات آزمایشگاهی سینا- نیمه اول 1401; کلیک کنید.

کرنومتر

{{1400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بسته آموزش و بهسازی حافظه کاری (حافظه فعال)

{{6300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اندازه‌گیر خطای ادراکی مولر لایر

{{3500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خط‌کش تخمین فاصله

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه ماز ثبات دیجیتال مدل RT - 921

{{99700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه الکتروشوکEST مدل901-RT

{{52000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون برج لندن (TOWER OF LONDON TEST) مدل RT - 871

{{5600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه مترونوم مدل RT-883

{{34500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه سنجش حافظه و سرعت یادگیری مدل RT - 9112

{{92000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه سنجش آستانه ادراک سوسو مدل RT - 961

{{13500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه رنگ آمیزRT - 903

{{28500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سنگینی سنج مدل RT -872

{{5800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پیگ بورد دوطرفه BIMANUAL PEG BOARD - مدل RT-913

{{25800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خطای جنبشی دمور مدل RT - 873

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه جور کردن سکه SORT COIN مدل RT-951

{{20500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

وسیله کمک آموزشی ریاضیات صما مدل RT-9111

{{3500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مادریار ناشنوایان مدل RT-943 جدید

{{3500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال