تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی


برای دانلود معرفی سامانه آزمایشگاه روان‌شناسی سینا- نیمه دوّم سال 1400; کلیک کنید.

برای دانلود فهرست تجهیزات آزمایشگاهی سینا- نیمه دوم 1400; کلیک کنید.

کرنومتر

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بسته آموزش و بهسازی حافظه کاری (حافظه فعال)

{{4500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اندازه‌گیر خطای ادراکی مولر لایر

{{2800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خط‌کش تخمین فاصله

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه ماز ثبات دیجیتال مدل RT - 921

{{88500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه الکتروشوکEST مدل901-RT

{{38000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون برج لندن (TOWER OF LONDON TEST) مدل RT - 871

{{3850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه مترونوم مدل RT-883

{{27500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه سنجش حافظه و سرعت یادگیری مدل RT - 9112

{{75000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه سنجش آستانه ادراک سوسو مدل RT - 961

{{13500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه رنگ آمیزRT - 903

{{20500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سنگینی سنج مدل RT -872

{{4500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خطای جنبشی دمور مدل RT - 873

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه جور کردن سکه SORT COIN مدل RT-951

{{15500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

وسیله کمک آموزشی ریاضیات صما مدل RT-9111

{{2500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مادریار ناشنوایان مدل RT-943 جدید

{{2800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال