نرم افزارهای روان شناسی


شما میتوانید کلیه نرم افزارهای روان‌شناسی و شناختی را به صورت الکترونیک خریداری کنید اما امکان دانلود آنها فعلاً فراهم نیست و باید از طریق پیک در تهران یا پست در شهرستان ها دریافت کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید.

برای دانلود فهرست نرم افزارهای سینا- نیمه اول 1402; کلیک کنید.

برای دانلود نرم افزار جامع مراكز مشاوره (نجم 2) با اصلاحات و آزمون‌های جدید; کلیک کنید.

برای دانلود نرم افزار جامع مراكز مشاوره- نجم 1; کلیک کنید.

ارزیابی شخصیت

انگیزه پیشرفت هرمنس

{{1000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان با هنجار ایرانی

{{2500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سازگاری ازدواج فرم الف و ب

{{1000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا، 480 سؤالی CPI

{{4500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سازگاری بل 160 سؤالی

{{1850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

16 عامل کتل 187 سؤالی

{{2850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

هوش هیجانی باراُن 90 سؤالی با هنجار ایرانی EQ

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

رضایت زناشویی انریچ

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

عزت‌نفس کوپر اسمیت

{{900000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نئو 60 سؤالی با هنجار ایرانی

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نئو 240 سؤالی با هنجار ایرانی

{{2850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی دختر و پسر

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

هوش و استعداد

نرم افزار هوش های چندگانه گاردنر

{{2200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون هوشی کتل فرم 2 A و B نوجوانان

{{1950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ریون‌ بزرگسالان

{{750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ریون‌ کودکان

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

هوش کتل فرم 3- A و B بزرگسالان

{{1950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ریون پیشرفته

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سنجش خلاقیت

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

کلینیکی و تشخیصی

نرم افزار آزمون میلونMCMI IV – 4

{{6800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم افزار آزمون اضطراب بک

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزار جامع مراکز مشاوره (نجم 2)

{{22500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزار جامع مراکز مشاوره (نجم)

{{13500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

SCL – 90-R

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

افسردگی بک

{{700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سلامت عمومی GHQ

{{700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

MMPI فرم کوتاه 71سؤالی

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

2 MMPI فرم 567 سؤالی

{{3500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

میلون3 - MCMI III با هنجار ایرانی

{{3950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

متفرقه

تصاویر CAT,TAT,RORSCHACH

{{1000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بانک اطلاعات مراجعین مراکز مشاوره

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سوسیومتری جامعه‌سنجی

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پژوهش یار فیش برداری الکترونیکی

{{800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزارهای شناختی- سنجش سرعت واکنش

زمان سنج واکنش پیشرفته ADVANCED REACTION TIMER TEST

{{7500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

زمان سنج واکنش انتخابی SELECTIVE REACTION TIMER TEST

{{1800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

زمان سنج واکنش ساده SIMPLE REACTION TIMER TEST

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزارهای شناختی- تصمیم‌گیری

تکلیف الاغ گرسنه (HDT (HUNGRY DONKEY TASK

{{3100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف بارت خودکار AUTOMATIC BART TASK

{{1800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف بارت فرانسوی با نتیجه عددی BART TASK

{{2100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف بارت با نتیجه نموداری BART TASK

{{1500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

CAMBERIG GAMBLING TASK

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

SAMPLING INFORMATION TASK

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

IOWA GAMBLING TASK

{{2200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

STOPE SIGNAL TASK

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بررسی تکانشگری برو- نرو GO NO GO

{{2850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزارهای شناختی- حل مسئله و سازمان‌دهی

برج هانوی TOWER OF HANOI TEST

{{2200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

برج لندن TOWER OF LONDON TEST

{{2200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مرتب کردن کارت ویسکانسین WISCONSIN CARD SORTING TEST WCST

{{2200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزارهای شناختی- حافظه کاری دیداری و شنیداری

حافظه دیداری پله‌کانی (مبتنی بر بازشناسی)

{{1850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری دیداری فضایی CORSI

{{2200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری وکسلر (WMS (WORKING MEMORY TEST

{{2100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری N- BACK (WORKING MEMORY TEST

{{2200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری پاسات PASAT(WORKING MEMORY TEST)

{{3500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری دانیمن و کارپنتر DANEMAN & CARPENTER

{{2850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بازشناسی شکل‌های همزمان SIMULTANEOUS SHAPES RECOGNITION

{{1350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری فضایی (SPACIAL N-BACK (WORKING MEMORY TEST

{{2200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزارهای شناختی- حافظه ضمنی (ناآشکار)

تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای SRTT

{{2850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای متناوب ASRTT

{{5500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزارهای شناختی- دقت (توجه)

نرم افزار تکلیف تخمین ادراک زمان (دوبخشی)

{{4500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف عملکرد پیوسته AX-CPT

{{6500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف عملکرد پیوسته تغییر یافته M-AX-CPT

{{5500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ تغییریافته Modified Stroop Task

{{4300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

گوش به‌زنگی روانی ـ حرکتی (PVT)

{{4200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

فلنکر تغییریافته Modified Flanker Task

{{4850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف فلانکر رنگ COLOUR FLANKER TASK

{{2500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

عملکرد پیوسته CONTINUOUS PERFORMANCE TEST

{{1850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ ساده (کلاسیک) SIMPLE STROOP TASK

{{1500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توجه متمرکز و پراکنده SELECTIVE & DIVIDED ATTENTION TEST

{{5500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ پیچیده COMPLEX STROOP TASK

{{4500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ معنایی SEMANTIC STROOP TASK

{{5850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزارهای شناختی- کلینیکی

نرم‌افزار پرسشنامه غربالگری مراحل رشد ASQ

{{8500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف کاوش نقطه و اصلاح سوگیری DOT PROBE TASK

{{9500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حساسیت زدایی از طریق بازپردازش حرکت چشم EMDR

{{4500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزارهای شناختی- آزمایشگاهی

آلبوم تصاویر خطای ادراک بینایی

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

کور رنگی ایشی هارا

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ماز ثبات REGISTERED MAZ

{{3200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال