نرم افزارهای روان شناسی


شما میتوانید کلیه نرم افزارها را به صورت الکترونیک خریداری کنید اما امکان دانلود آنها فعلاً فراهم نیست و باید از طریق پیک در تهران یا پست در شهرستان ها دریافت کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید.

جدید

نرم افزار آزمون حافظه دیداری (VISUAL MEMORY TEST)

{{1000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

جدید

نرم افزار تکلیف تخمین ادراک زمان (دوبخشی)

{{2300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

جدید
جدید

نرم افزار هوش های چندگانه گاردنر

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف عملکرد پیوسته AX-CPT

{{2600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

انگیزه پیشرفت هرمنس

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزار جامع مراکز مشاوره (نجم)

{{9500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون هوشی کتل فرم 2 A و B نوجوانان

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان با هنجار ایرانی

{{1000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف عملکرد پیوسته تغییر یافته AX-CPT

{{2500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ تغییریافته Modified Stroop Task

{{2200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

گوش‌به‌زنگی روانی ـ حرکتی (PVT)

{{2050000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

فلنکر تغییریافته Modified Flanker Task

{{2400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

SCL – 90-R

{{650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

افسردگی بک

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سلامت عمومی GHQ

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

MMPI فرم کوتاه 71سؤالی

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

2 MMPI فرم 567 سؤالی

{{2100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تصاویر CAT,TAT,RORSCHACH

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بانک اطلاعات مراجعین مراکز مشاوره

{{700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سازگاری ازدواج فرم الف و ب

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ریون‌ بزرگسالان

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ریون‌ کودکان

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سوسیومتری جامعه‌سنجی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا، 480 سؤالی CPI

{{1800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سازگاری بل 160 سؤالی

{{1000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

16 عامل کتل 187 سؤالی

{{1500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

هوش کتل فرم 3- A و B بزرگسالان

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

میلون3 - MCMI III با هنجار ایرانی

{{2200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ریون پیشرفته

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

هوش هیجانی باراُن 90 سؤالی با هنجار ایرانی EQ

{{700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سنجش خلاقیت

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پژوهش یار فیش برداری الکترونیکی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

رضایت زناشویی انریچ

{{700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

عزت‌نفس کوپر اسمیت

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نئو 60 سؤالی با هنجار ایرانی

{{800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نئو 240 سؤالی با هنجار ایرانی

{{1500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی دختر و پسر

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای SRTT

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای متناوب ASRTT

{{3200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف الاغ گرسنه (HDT (HUNGRY DONKEY TASK

{{1500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف فلانکر رنگ COLOUR FLANKER TASK

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف بارت خودکار AUTOMATIC BART TASK

{{900000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف بارت فرانسوی با نتیجه عددی BART TASK

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف بارت با نتیجه نموداری BART TASK

{{750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری دیداری فضایی CORSI

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف مهارت حافظه دیداری ـ فضایی

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

30 % تخفیف

حافظه دیداری پله‌کانی (مبتنی بر بازشناسی)

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

برج هانوی TOWER OF HANOI TEST

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مجموعه 10 بازی شناختی (مغز من)

{{1000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مجموعه 20 بازی شناختی (مغز من)

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

برج لندن TOWER OF LONDON TEST

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

عملکرد پیوسته CONTINUOUS PERFORMANCE TEST

{{900000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ ساده (کلاسیک) SIMPLE STROOP TASK

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توجه متمرکز و پراکنده SELECTIVE & DIVIDED ATTENTION TEST

{{2100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مرتب کردن کارت ویسکانسین WISCONSIN CARD SORTING TEST WCST

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آلبوم تصاویر خطای ادراک بینایی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری وکسلر (WMS (WORKING MEMORY TEST

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آموزش و بهسازی توجه و حافظه WORKING MEMORY TRAINING

{{1000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

کور رنگی ایشی هارا

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ماز ثبات REGISTERED MAZ

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف کاوش نقطه و اصلاح سوگیری DOT PROBE TASK

{{4000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری N- BACK (WORKING MEMORY TEST

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری پاسات PASAT(WORKING MEMORY TEST)

{{1700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

زمان سنج واکنش پیشرفته ADVANCED REACTION TIMER TEST

{{3200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری دانیمن و کارپنتر DANEMAN & CARPENTER

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بازشناسی شکل‌های همزمان SIMULTANEOUS SHAPES RECOGNITION

{{800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

زمان سنج واکنش انتخابی SELECTIVE REACTION TIMER TEST

{{800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حساسیت زدایی از طریق بازپردازش حرکت چشم EMDR

{{1500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

CAMBERIG GAMBLING TASK

{{550000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

SAMPLING INFORMATION TASK

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

زمان سنج واکنش ساده SIMPLE REACTION TIMER TEST

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

IOWA GAMBLING TASK

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

STOPE SIGNAL TASK

{{550000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری فضایی (SPACIAL N-BACK (WORKING MEMORY TEST

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بررسی تکانشگری برو- نرو GO NO GO

{{1700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ پیچیده COMPLEX STROOP TASK

{{2100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ معنایی SEMANTIC STROOP TASK

{{2900000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال